Промоции за Интериорни врати

-5% отстъпка

при поръчка на 10 (десет) до 20 (двайсет) броя врати

-10% отстъпка

при поръчка на 21 (двайсет и една) до 100 (сто) броя врати

-12% отстъпка

при поръчка на над 100 (сто) броя врати

Промоции за Входни врати

-5% отстъпка

при поръчка на 5 (пет) до 10 (десет) броя врати

-10% отстъпка

при поръчка на над 10 (десет) броя врати